Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhdyshenkilö

Jaana af Hällström, 00220 Helsinki
jaana.afhallstrom@gmail.com

Rekisterin nimi

Grankulla 1920-1929 -verkkosivu

Rekisterin tarkoitus

Verkkosivulomakkeen kautta tulleiden kirjatilausten ja tietopyyntöjen käsittely.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

Henkilön suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on toimittaa asiakkaalle hänen tekemänsä tilaus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä mahdollinen postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetystä viestistä. Muista lähteistä ei kerätä tietoja asiakkaasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedon säilytysaika on 12 kk.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Asiakkaan oikeus tarkistaa tietoja

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tallennettujen tietojen poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).